•  

Jahresprogramm 2018

Stangenkurs, Januar/Februar

GV, 24. Februar

Die Generalversammlung findet am 24. Februar, 19.30 Uhr im Bären statt.

Springkurs, Februar bis April

Geländekurs, 6. Mai    A B G E S A G T !

Gymkhana, 23. Juni

Horse-Agility, 24. Juni

Vereinsausflug, 24.-26. August

Bettagsritt, 16. September    A B G E S A G T !

Vereinsmeisterschaft, 6. Oktober

Patrouillenritt, 14. Oktober

Chlausabend

Es sind 15 Arbeitsstunden zu leisten.